Dmkaskkluby.cz : Tabky

Tabkov druhy

31.10.2006

Tabkov druhy

Virginia, Je to svtl, umle suen tabk, kter dnes tvo skoro dv tetiny celkov svtov produkce. Je pstovn pedevm v USA, pirozen ve Virginii, ale tak v Carolin a Georgii, Argentina a Zimbabwe dodv Virginii v tm stejn kvalit jako USA. Svtl Virginia pi kouen dv pjemnou sladkost a lehce kouovou pchu, proto je pidvna do mnoha dmkovch tabk nebo asto tvo jejich hlavn sloku.

Burley. Je to svtl tabk suen prodnm vzduchem, kter je pedevm pstovn v Tennessee, Kentucky a Ohiu, M extrmn jemnou chu a tm nepozorovateln vlastn aroma. Vzhledem k tmto svm vlastnostem dobe absorbuje aromatick substance a sm ani pi velkch dvkch nepl na jazyku a pate. Je vrobci dmkovch tabk velmi cenn.

Orientln tabky. Jsou to svtl, na slunci suen tabky, kter jsou pstovny v oblasti Stedozemnho a ernho moe. Listy jsou podstatn men ne u ostatnch druh, asto nejsou sklzeny jednotliv listy, ale rovnou cel rostliny. Orientln tabky se pidvaj do velkho mnostv sms, protoe svou lehkost a jemnost zmruj palivost mnoha jinch tabk.


Latakia. Je to tmav tabk, kter je pstovn v Srii a nov tak na Kypru a v Libanonu. Nen suen, ale po dobu vce msc uzen nad ohnm z dubovho nebo borovicovho deva. Proto obsahuje ve svm aroma typick kouov rys, kter pedv vedle sv charakteristick koenn pchuti mnoha smsm, pedevm anglickm.


Perique. Je to vzcn tabk, kter se pstuje vhradn v americkm stt Louisiana. Sv tk sladk aroma zskv lisovnm a nslednou fermentac ve zvltnm nlevu" s psadami podle utajovanch recept. Tento dosti drah tabk dodv smsm, do kterch je pidvn jen v malm mnostv, jemn o-vocn aroma.


Kentucky. Je to tmav tk tabk, kter je pstovn ve stejnojmennm stt USA, dle v Tennessee, Kanad, Itlii a Malawi. Je vyuzovn nad ohnm z hiko-rovho, dubovho nebo javorovho deva.

Cavendish. Je to spolen oznaen pro tabky, kter jsou ochuceny cukrem, javorovm sirupem nebo rumem a pak v uritch asovch secch vcensobn zahvny a lisovny, aby zskaly svou tmavou barvu. Tmto procesem zskaj bohat aroma a jemnou holavost, tedy vlastnosti, kter pinej do sms s jinmi tabky.