Dmkaskkluby.cz : Vrobci dmek

Na nvtv u Vauena

31.10.2006

Na nvtv u Vauena

Nezasvcenmu by pi peten nzvu tohoto lnku bleskla hlavou mylenka na spoleenskou rubriku bulvrnho pltku, ale pravovrn dmka hned zbyst, nebo v nadpisu je vetknuto jmno svtoznmho nmeckho vrobce oblbench dmek zn, VAUEN.

Ano, opravdu, podailo se. Byli jsme prvn zem tzv. bvalho vchodnho bloku, kte se dne 7. jna 1996 za kuropn rozjeli zpadnm smrem pes nae hranice, aby se v sestav ticeti astnk, vrnch kuk dmek, setkali v Norimberku, na ndvo vrobnho komplexu, na jej hlavn budov se skvl npis VAUEN" se zkenmi dmkami po obou stranch.

Cesta, pijet a cel exkurze byla pedem peliv naplnovna a domluvena majitelem spolenosti MOSTEX export import a tajemnkem naeho PC Moravia v jedn osob panem dr. Josefem Stanislavem s majitelem jedn z nejprestinjch nmeckch tovren na dmky zn. Vauen. Dky tomu se nm dostalo velice velho pijet a pohotn samotnm majitelem tovrny, panem Eckertem, v rodin ji tetm pokraovatelem tradice dmkask vroby.

Byli jsme rozdleni na dv skupiny, kter proly opravdu celm vrobnm procesem, ji v prvn hale na ns dchla nasldl vn zrajcch" pez z koen Vesovce stromovitho. Byly zde v paletch uloeny a roztdny tisce hranolk, kter pomalu pirozen vysychaly, a tak ekaly na dal zpracovn.

V prvn dln, po volb, kter pez bude uren k vrob kterho druhu dmky, byly na frzch zpracovvny polotovary, a budouc tvar dmky z hranolu vyloupnul frzovac n pesn dle upnutho kopyta" - vzoru v matrici stroje. Pot byly na dalm pracoviti do polotovaru vyvrtny vechny potebn otvory a hrub podoba dmky se dostala na velmi dleit pracovit, kde byl pod velkou lupou povrch nedokonench dmek bedliv zkoumn a dmky dle kvality materilu opt rozazovny. Dmky s drobnmi trhlinkami byly pln vyazovny z vroby, a tak si kad z ns mohl dom pivzt suvenr tto podoby. Pokad, kdy na nj pohldnu, vybav se mi pjemn, skoro domck prosted vrobnch hal, kde sed zamstnanci s jistm zvltnm, avak pesto lehce postehnutelnm vztahem k tmto drobnm, teplm pedmtm, kter zde vyrbj.

Na dalm pracoviti jsou zhotovovny nstky, mosazn i stbrn ozdobn krouky, a do nstk vpravovny povstn bl (ed) teky, nebo chcete-li, puntky. Jednm z nejtajemnjch pracovi je oddlen, kde je speciln hmotou, jej sloen je zahaleno roukou tajemstv a majitelem tovrny psn steeno, vyretuovna kad, by sebenepatrnj nechtn teka v hladkosti povrchu dmky. Pak ji jen dmku sprvn namoit na vybran odstn, nalakovat a letit, letit a letit, anebo naopak pskovat, anebo frzami drsnit do zajmavho rusti-ku". Na Jednom z poslednch pracovi,   kterm   dmka prochz, se do dmky vyr na obvykl msto znaka a slo tvaru dmky. A nakonec opt dkladn kontrola zpracovn a potom zbv jen balen k distribuci. Jet jsme ommeni spoustou dojm z vrobnch hal, uneseni na nae pomry nezvykle istm vrobnm prostedm a vysokou organizovanost prce, a ji sedme u lk kvy a aje s cukrovm v pjemnm pijmacm salonku a hovome o svch postezch. Na zvr majitel tovrny otevr adu trezorovch skn a naim zrakm se zjevuj stovky nejndhernjch tvar dmek - chlouby znaky Vauen. Zvrky fotoapart cvakaj a sn se nesou povzdechy milovnk tchto drobnch nnost.

A ji je zde louen a tradin skupinov foto ped hlavn budovou. Bylo to ndhern a kdo se rozhodl vynaloit as a finance na tuto cestu, jist nelitoval. Opt jsme bohat o nov poznn a zitky.

JUDr. Kamil Kleka