Dýmkařskékluby.cz

APC Uherské HradištěPozvánka a něco o nás

Ustavující schůze klubu se konala 30. října 1991 v Uherském Hradišti, když „otec za­kladatel“, PhDr. Svatopluk Bimka, na ni přizval další přátele, kuřáky dýmky. Sestava byla dost nesourodá: starosta města, notář, ředitel muzea a již zmíněný historik, tehdy úředník.

V průběhu let se počet členů rozrostl. Mnozí si jistě pamatujete dobu, kdy pro kuřáky nic moc nebylo. Málo tabáku a skoro žádné dýmky. Tak jsme se na svých pravidelných mě­síčních schůzkách zpočátku jen chlubili, co se komu na tom kuřáckém úhoru podařilo sehnat.

Svoji aktivitu jsme poprvé na veřejnost rozvinuli v r. 1993 při uspořádání výstavy dýmek pod názvem Vášeň zvaná dýmka, a to ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a s prosečskou firmou, tehdy ještě TOFA (nyní BPK). Výstava se setkala s mimořádným zá­jmem a o našem klubu začalo být slyšet.

Protože jsme téměř všichni sportovci (nyní již většinou bývalí) rozhodli jsme se vyvá­žit kouření nějakou pohybovou aktivitou. Při jednom posezení u dýmky a piva (tam přece vznikají nejlepší nápady) padl návrh na uspořádání cyklistické soutěže pod neotřelým názvem Fajkatour. Tato soutěž, jejímž vítězem je každý, kdo absolvuje celou trať, není žádná selanka, neboť se odbývá většinou v našich milovaných Chřibech, kde je mimo jiné slavný cyrilome­todějský Velehrad, hrad Buchlov a nádherný zámek v Buchlovicích. Ale také se zde nalézají přívětivé hospůdky s nejznámější na Bunči. Občas se vydáme i při Baťově kanále a také jsme si dopřáli luxus, že jsme posledních 10 km z asi šedesátikilometrové trasy absolvovali lodí.

Nejvýznamnější akcí našeho klubu bylo doposud uspořádání 6. mistrovství České re­publiky v pomalém kouření dýmky v roce 1998. Zdařilou soutěž narušilo pouze mimořádné vedro (v sále tehdy až 33oC).

VII. klání zemí Koruny české, které pořádáme 21. dubna letošního roku, se koná v historické budově Reduty (část býv. jezuitské koleje), kde nehrozí klimatické potíže a kde jsou dostatečně velké prostory. Jako součást letošního mistrovství jsme se rozhodli vypsat soutěž družstev - Cenu Tomáše Žerta, našeho člena, před 2 roky tragicky zesnulého.

Naše soutěž nabyla na významu zařazením do oficiálního kalendáře oslav 750. výročí založení královského města Hradiště. VII. ročník Klání tak získal mimořádný rámec. Záštitu převzal sám starosta města.

Věříme, že se všichni budou u nás cítit dobře – máme zajištěnu, mimo jiné, podporu Pivovaru Janáček z Uherského Brodu a velkouzenářství Inpost z Uherského Hradiště.

Všem soutěžícím přejeme dlouhý kouř! Scházíme se však nejen pro dosažení co nej­lepších časů, ale také pro radost se setkání s přáteli, vyznavači dobré dýmky. A o to nám přece jde!

Váš JUDr. Ivan Gavanda
president APC Uh. HradištěŽádné články nejsou k dispozici.

Strana: [1.]